Vilnius

Siūlymai tiekti šilumos energiją 2016 m. rugpjūčio mėnesiui.

Vilniaus Energija – šaltinis http://bit.ly/2as3toM

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Integruoto tinklo CŠT sistema
Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas patiekti šilumos kiekis, MWhNepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, Eur ct/kWhPlanuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWhUtilizacija / Išnaudojimas
UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ 27 354 2,01 24 726 0,903
UAB „Danpower Baltic Zietelos“ 2 856 2,011 2 003 0,701
UAB GECO Vilnius 6 000 2,012 4 536 0,56