Joniškis

Siūlymai tiekti šilumos energiją 2016 m. rugpjūčio mėnesiui.

Fortum Joniškio energija – šaltinis http://bit.ly/2as3etV

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Integruoto tinklo CŠT sistema
Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas patiekti šilumos kiekis, MWhNepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, Eur ct/kWhPlanuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWhUtilizacija / Išnaudojimas
UAB „GA Joniškis“ (centrinė katilinė) - - - -
UAB „GA Joniškis“ (Pakluonių katilinė) - - - -