UAB „GA Joniškis“

Biokuro katilinė Joniškyje – pirmoji miesto katilinė gaminanti šilumą iš atsinaujinančių šaltinių. 2013 metais savo veiklą pradėjusi katilinė gamina ir tiekia šilumą pagrindiniam miesto šilumos gamintojui, valdančiam miesto šilumos trasas bei tiekiančiam šilumą gyventojams.

Pradėjusi veikti, biokuro katilinė leido Joniškiui pradėti naudoti vietinį kurą, iki tol Joniškyje visa šiluma buvo gaminama tik deginant gamtines dujas. Katilinėje įrengti du po 2 MW galios vandens šildymo katilai su sauso tipo ekonomaizeriais, o bendras biokuro katilinės galingumas siekia 4 MW. Tokio galingumo katilinė vasaros laikotarpiu gali patenkinti visą miesto šilumos ir karšto vandens poreikį, žiemos periodu – didžiąją dalį. Superkamos šilumos kainą nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Šios katilinės specialūs biokuro įrenginiai pritaikyti kūrenti ne tik įprastą smulkintą medieną ar miško kirtimo atliekas, bet ir įvairias grūdų perdirbimo atliekas, pavyzdžiui, rapsų atsijas.

Šalia biokuro katilinės modernizuota daugiau kaip 1 km ilgio šilumos tiekimo trasa. Biokuro katilinės projekto investicijos į statybas ir trasos rekonstrukciją siekia 1,5 mln. eurų. Katilinė pastatyta be Europos Sąjungos paramos.

Biokuro katilą gamino ir montavo Latvijos bendrovė „Komforts“, šilumos trasą rekonstravo tarptautinė inžinerinių tinklų ir kelių statybos bendrovė „KRS“. Katilinė pastatyta Joniškyje, Pakluonių g. 57E.

Daugiau apie kondensacinio ekonomaizerio veikimą skaitykite čia.

UAB „GA Joniškis“
Laikotarpis Parduotos šilumos kiekis, MWh Šilumai pagaminti sunaudotas kuras
2019
Sausis 1224.2 Biokuras - 100%
Vasaris 605.1 Biokuras - 100%
Kovas 483.9 Biokuras - 100%
Balandis 1212.87 Biokuras - 100%
Gegužė 0 Biokuras - 100%
Birželis 0 Biokuras - 100%
Liepa 0 Biokuras - 100%
2018
Sausis 966.5 Biokuras - 100%
Vasaris 1208.2 Biokuras - 100%
Kovas 912.2 Biokuras - 100%
Balandis 115.4 Biokuras - 100%
Gegužė 0 Biokuras - 100%
Birželis 0 Biokuras - 100%
Liepa 0 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 0 Biokuras - 100%
Rugsėjis 0 Biokuras - 100%
Spalis 161.2 Biokuras - 100%
Lapkritis 609.82 Biokuras - 100%
Gruodis 787.8 Biokuras - 100%
2017
Sausis 1340.6 Biokuras - 100%
Vasaris 1010.14 Biokuras - 100%
Kovas 557.81 Biokuras - 100%
Balandis 330.3 Biokuras - 100%
Gegužė 0 Biokuras - 100%
Birželis 0 Biokuras - 100%
Liepa 0 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 0 Biokuras - 100%
Rugsėjis 0 Biokuras - 100%
Spalis 182.6 Biokuras - 100%
Lapkritis 612.64 Biokuras - 100%
Gruodis 2197.7 Biokuras - 100%
2016
Sausis 1775.3 Biokuras - 100%
Vasaris 720.3 Biokuras - 100%
Kovas 630.4 Biokuras - 100%
Balandis 88.3 Biokuras - 100%
Gegužė 0 Biokuras - 100%
Birželis 0 Biokuras - 100%
Liepa 0 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 0 Biokuras - 100%
Rugsėjis 451.4 Biokuras - 100%
Spalis 0 Biokuras - 100%
Lapkritis 846.7 Biokuras - 100%
Gruodis 879 Biokuras - 100%
2015
Sausis 2379.1 Biokuras - 100%
Vasaris 2156.3 Biokuras - 100%
Kovas 1684.6 Biokuras - 100%
Balandis 833.4 Biokuras - 100%
Gegužė 0 Biokuras - 100%
Birželis 0 Biokuras - 100%
Liepa 400.1 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 0 Biokuras - 100%
Rugsėjis 0 Biokuras - 100%
Spalis 1294.6 Biokuras - 100%
Lapkritis 433.1 Biokuras - 100 %
Gruodis 0 Biokuras - 100 %
2014
Sausis 2185 Biokuras - 100%
Vasaris 1848 Biokuras - 100%
Kovas 1642 Biokuras - 100%
Balandis 878 Biokuras - 100%
Gegužė 470 Biokuras - 100%
Birželis 431 Biokuras - 100%
Liepa 394 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 410 Biokuras - 100%
Rugsėjis 447 Biokuras - 100%
Spalis 1006 Biokuras - 100 %
Lapkritis 1998 Biokuras - 100 %
Gruodis 2266 Biokuras - 100 %
2013
Gruodis 647 Biokuras - 100%
Iš viso: 43713.58


Informacija apie reguliuojamą šilumos gamybos veiklą pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761

Šilumos gamybos kainos dedamosios
LaikotarpisŠilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje kainos pastovioji dedamoji, ct/kWhŠilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje kainos kintamoji dedamoji, ct/kWhŠilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje galutinė kaina, ct/kWh
2016
Sausis 4,44 1,37 5,81
Vasaris 4,44 1,56 6,00
Kovas 4,44 1,68 6,12
Balandis 4,44 1,51 5,95
Gegužė 4,44 1,61 6,05
Birželis 4,44 1,56 6,00
Liepa 4,44 1,40 5,84
Rugpjūtis 4,44 1,30 5,74
Rugsėjis 4,44 1,20 5,64
Spalis 4,44 1,33 5,77
Lapkritis 4,44 1,38 5,82
Gruodis 4,44 1,53 5,97
2017
Sausis 4,44 1,53 5,97
Vasaris 4,44 1,51 5,95
Kovas 4,44 1,53 5,97
Balandis 2,45 1,40 3,85
Gegužė 2,45 1,42 3,87
Birželis 2,45 1,42 3,87
Liepa 2,45 1,27 3,72
Rugpjūtis 2,45 1,24 3,69
Rugsėjis 2,45 1,25 3,70
Spalis 2,45 1,20 3,65
Lapkritis 2,45 1,25 3,70
Gruodis 2,45 1,74 4,19
2018
Sausis 2,45 1,77 4,22
Vasaris 2,45 1,94 4,39
Kovas 2,45 1,99 4,44
Balandis 2,45 2,52 4,97
Gegužė 2,45 2,00 4,45
Birželis 2,45 1,73 4,18
Liepa 2,45 1,55 4,00
Rugpjūtis 2,45 1,54 3,99
Rugsėjis 2,45 1,58 4,03
Spalis 2,45 1,74 4,19
Lapkritis 2,45 1,86 4,31
Gruodis 2,45 1,99 4,44
2019
Sausis 2,45 2,16 4,61
Vasaris 2,45 2,11 4,56


Dėl uždarosios akcinės bendrovės "GA Joniškis" bazinės kainos nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "GA Joniškis" šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliuojamos veiklos sąnaudos:

UAB "GA Joniškis" viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2018 m. sąnaudas

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas:

UAB "GA Joniškis" Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

________________________________________________________________________________________________________

  • Metinės finansinės ataskaitos su audito išvada:

UAB "GA Joniškis" 2018 m. metinė finansinė ataskaita

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė su audito išvada:

UAB "GA Joniškis" 2018 m. Reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

________________________________________________________________________________________________________

UAB "GA Joniškis" darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
Valdymo organo narys

Darbo užmokestis

(iš viso, EUR)

Vidutinis darbo užmokestis

(per mėnesį, EUR)

Su darbo užmokesčiu susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos, kita)

(iš viso, EUR)

Ataskaitiniai metai: 2018.01.01 - 2018.12.31
Vienasmenis valdymo organas (Generalinis direktorius) 145,02 12,09 -
Katilinės vadovas 14 653,36 1 221,11 1 053,00
Iš viso: 14 798,38 1 233,20 1053,00
< Atgal į projektų sąrašą