UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“

UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“ – pirmoji kogeneracinė elektrinė Kaune, kuri kaip nepriklausomas šilumos gamintojas, iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamina šilumą ir elektrą Kauno miesto gyventojams.

Kauno mieste esančioje 20 MW šilumos ir 5 MW elektros gamybos galios elektrinėje, sumontuotas daniškas „Danstoker“ katilas ir vokiška „M+M Turbinen-Technik“ garo turbina bei 5 MW galingumo kondensacinis dūmų ekonomaizeris. Dalį biokuro masės, nuo 20 iki 60% sudaro vanduo. Deginant biokurą šis vanduo bei degimo metu iš įvairių organinių junginių susidaręs vanduo, yra išgarinamas. Išgarinimo metu vandens garai pasisavina dalį šilumos energijos, kuri galėtų būti panaudojama šilumos ruošimui. Specialus įrenginys, dūmų kondensacinis ekonomaizeris ir yra naudojamas pakelti iš miesto šilumos tinklų grįžtančio termofikacinio vandens temperatūrą, suteikiant papildomą energiją, atgautą iš išmetamuosiuose dūmuose likusios šilumos ir drėgmės.

Kogeneracijos būdu, gaminant elektrą po gamybos proceso visa likusi šiluma yra tinkama tiekti šilumos vartotojams. Deginant biokurą išmetama ne daugiau anglies dvideginio nei jam tiesiog supuvus miške. Skirtingai nei įprastose iškastinio kuro kogeneracinėse, visa po elektros gamybos likusi šiluma perduodama į šilumos perdavimo tinklą, o ne dalinai išaušinama į orą.

Biokuro kogeneracinės elektrinės statyboms ir įrengimui investuota apie 20 mln. eurų.

Katilinė pastatyta Kaune, Taikos pr. 104B.

Daugiau apie kondensacinio ekonomaizerio veikimą skaitykite čia.

_______________________________________________________________________________________________________

  • UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" 2019 m. II pusmečio biokuro pirkimo skelbimas ir pirkimo sąlygos:

Skelbimas

Pirkimo sąlygos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1 ir Nr. 2 atsisiuntimui

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 3 atsisiuntimui

_______________________________________________________________________________________________________

Danpower Baltic Taika elektrinė
Laikotarpis Parduotos šilumos kiekis, MWh Šilumai pagaminti sunaudotas kuras
2019
Sausis 14487.8 Biokuras - 100%
Vasaris 13488.5 Biokuras - 100%
Kovas 13531.8 Biokuras - 100%
Balandis 13505.8 Biokuras - 100%
Gegužė 5999.3 Biokuras - 100%
Birželis 12091.5 Biokuras - 100%
Liepa 9694.8 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 12579.1 Biokuras - 100%
Rugsėjis 7033.9 Biokuras - 100%
2018
Sausis 15002.1 Biokuras - 100%
Vasaris 13369 Biokuras - 100%
Kovas 14846.4 Biokuras - 100%
Balandis 11739.1 Biokuras - 100%
Gegužė 8738.9 Biokuras - 100%
Birželis 13305.3 Biokuras - 100%
Liepa 11343.6 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 11314.4 Biokuras - 100%
Rugsėjis 5869.9 Biokuras - 100%
Spalis 12396.6 Biokuras - 100%
Lapkritis 12604.7 Biokuras - 100%
Gruodis 14548.1 Biokuras - 100%
2017
Sausis 14745.9 Biokuras - 100%
Vasaris 12440.8 Biokuras - 100%
Kovas 15403.3 Biokuras - 100%
Balandis 5956.6 Biokuras - 100%
Gegužė 14233.4 Biokuras - 100%
Birželis 9009.5 Biokuras - 100%
Liepa 8961.4 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 10807.2 Biokuras - 100%
Rugsėjis 4800.3 Biokuras - 100%
Spalis 14652.7 Biokuras - 100%
Lapkritis 14414.8 Biokuras - 100%
Gruodis 15222.6 Biokuras - 100%
2016
Sausis 0 Biokuras - 100%
Vasaris 0 Biokuras - 100%
Kovas 0 Biokuras - 100%
Balandis 0 Biokuras - 100%
Gegužė 0 Biokuras - 100%
Birželis 3683.2 Biokuras - 100%
Liepa 5251.2 Biokuras - 100%
Rugpjūtis 9323 Biokuras - 100%
Rugsėjis 11544.5 Biokuras - 100%
Spalis 5743.6 Biokuras - 100%
Lapkritis 11671.1 Biokuras - 100%
Gruodis 14825 Biokuras - 100%
Iš viso: 450180.7


Dėl uždarosios akcinės bendrovės UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" bazinės kainos nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Danpower Baltic Taika elektrinė" šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliuojamos veiklos sąnaudos:

UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2018 m. sąnaudas

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas:

UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

________________________________________________________________________________________________________

  • Metinės finansinės ataskaitos su audito išvada:

UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" 2018 m. metinė finansinė ataskaita

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė su audito išvada:

UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" 2018 m. Reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

________________________________________________________________________________________________________

UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
Valdymo organo narys

Darbo užmokestis

(iš viso, EUR)

Vidutinis darbo užmokestis

(per mėnesį, EUR)

Su darbo užmokesčiu susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos, kita)

(iš viso, EUR)

Ataskaitiniai metai: 2018.10.01 - 2018.12.31
Vienasmenis valdymo organas (Generalinis direktorius) 67,68 22,56 0
Iš viso: 67,68 22,56 0
< Atgal į projektų sąrašą