Galutinės kainos

Pastaruosius kelerius metus, Lietuvos šilumos ūkyje, pastebimi teigiami pokyčiai. Nepriklausomi šilumos gamintojai, vystydami atsinaujinančios energijos – biokuro, projektus Lietuvoje didina šalies nepriklausomybę nuo iškastinio ir importinio kuro bei šilumos kainų didėjimo. Pigesnė šilumos gamyba mažina ir galutines kainas vartotojams, nepaisant to, kad sudaro tik apie 40% galutinės šilumos kainos.

Remiantis Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nutarimo 28.1 straipsniu, „Iš nepriklausomo šilumos gamintojo superkamos šilumos prognozuojamas kiekis ir šilumos kaina nustatoma kartą per mėnesį visam ateinančiam mėnesiui. Nepriklausomas šilumos gamintojas šilumą superkančiam šilumos tiekėjui užantspauduotame voke teikia pranešimą, kuriame nurodo ateinančio kalendorinio mėnesio šilumos kainą ir šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas patieks į tinklą per ateinantį kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip 20 einamojo kalendorinio mėnesio dieną“.