Biokuras

Biokuras yra atsinaujinantis energijos šaltinis, kurio gamybai naudojamos kituose sektoriuose nebepanaudojamos medienos atliekos – medienos drožlės, atraižos, šakos. Augalai ir medžiai vykdydami fotosintezę iš atmosferos sugeria CO2. Jo sugeriama lygiai tiek, kiek vėliau deginant išskiriama į aplinką. Vadinasi, auginant ir deginant biokurą bendras CO2 kiekis aplinkoje nepadidėja.

Biokuro katilinių ir jėgainių plėtra – svarbus žingsnis Lietuvai tampant žalesne valstybe. Didinant šilumos gamybą iš biokuro, mažėja priklausomybė nuo gamtinių dujų, taip kuriama tvari energetikos sistema.

„Danpower Baltic“ visose savo katilinėse šilumos gamybai naudoja tik biokurą, kurį superka optimalios kainos principu iš nepriklausomų rinkos dalyvių. Tokiu būdu stiprėja šilumos gamintojų konkurencija, daroma įtaką galutinėms kainoms. Biokuro supirkimo kainai poveikį daro tokie veiksniai kaip tiekėjo patikimumas, gebėjimas prisitaikyti prie užsakovo poreikių, galimybė pateikti vienalytį, vienodos kokybės biokurą.

„Danpower Baltic“ veikla prisideda prie strategijos „Europa 2020” įgyvendinimo Lietuvoje. Pagal ją, iki 2020 metų Lietuvoje 20 proc. turėtų būti sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 20 proc. energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, 20 proc. turėtų didėti ir energijos vartojimo efektyvumas.